Общини и Проекти

Закриваща конференция по Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права” ще се състои на 27 февруари 2017 г.

В качеството си на бенефициент по Договор №93-00-47/20.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG15 на Норвежки...

 

Закриваща конференция по Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”

В качеството си на бенефициент по Договор №93-00-47/20.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG15 на Норвежки...

 

Стартира подготвителният етап на социалната кампания „Здравето има значение“

Стартира подготвителният етап на социалната кампания „Здравето има значение“

В последните два дни на ноември, с иницииране на родителски срещи в столичните 88-мо СОУ и 55-то СОУ, стартира социална кампания за превенция...

 

“ИНТЕРМЕС ФУУД” ЕООД” разкрива нови работни места по европейски проект

“ИНТЕРМЕС ФУУД” ЕООД” разкрива нови работни места по европейски проект

Откриваща пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.003-0772 “Нови работни места и устойчива заетост в “ИНТЕРМЕС ФУУД” ЕООД” се...

 

Може да избереш обикновена камера или най-добрата – Leica в смартфон Huawei

Може да избереш обикновена камера или най-добрата – Leica в смартфон Huawei

Смартфон фотографията завладя света. Ежедневно в социалните мрежи се публикуват хиляди снимки с нашите приятели, храната, която си...