Безплатна образователна апликация за деца

В България се появи първият по рода си дигателен продукт, насочен към повишаване на правната култура и гражданското образование на младите хора. Това е образователната игра „Праводач“, която вече се разпространява като безплатно мобилно приложение.

Играта е разработена от Сдружение Праводач и съдържа шест нива, в които чрез въпроси, казуси и задачи децата ще научат за принципа на разделение на властите, за функциите на най-важните институции, както и за своите права и отговорности.

Време да се замислим как да направим образованието в България по-функционално, интересно и съобразено с модерните технологии. Образователната игра „Праводач“ е стъпка в правилната посока!
Приложението може да бъде безплатно изтеглено на следния линк: http://pravodach.skyeystudio.com/game/

За повече информация можете да се обърнете към ръководителя на проекта Васил Стойнов на имейл: stoynov.vasil@gmail.com или на телефон: 0887 499 501.