Качествената води до изграждането на дългосрочно взаимоотношение

Обучението „Качествени препоръки за бизнес, практически инструменти“ е част от обучителната програма за членове на BNI. То протича под формата на семинар и е с изцяло практическа насоченост. Членовете на международната организация за бизнес чрез препоръки получават възможност в рамките на своето членство да присъстват на серия обучения по нетуъркинг, които да подобрят техните умения за водене на бизнес разговори и създаване на трайни взаимоотношения.

Александър Николов е член на дружество BNI Партньори. Той е бизнес консултант и коуч, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж. Трети президент на дружеството, Александър споделя своите впечатления от обучението, както и защо според него качествената препоръка е силен инструмент в бизнеса:
Семинарът „Качествени препоръки“ беше изключително полезен за мен, въпреки че всъщност много от тези инструменти са неща, които аз съм създал вече за себе си и уча моите клиенти да ги правят. Всъщност на този семинар аз видях някои конкретни инструменти, които вече съм създал, но които не използвам или не използвам достатъчно. Когато ги въведа в действие през следващите седмици и месеци, имам убеденост, че ще ми донесат много повече препоръки, отколкото съм получавал до сега.
Качествената препоръка е тази, която води до изграждането на дългосрочно взаимоотношение. Най – качествената препоръка е тази, при която всъщност ти изграждаш взаимоотношения с някой, който не просто ще те препоръча веднъж, а който ще те препоръча на десетки потенциални клиенти. Защото вярва в твоята услуга, изградил си доверие в него и той има контакти точно с този идеален клиент, когото търсиш.
За мен членството в BNI е още един канал, чрез който привличам клиенти. Това е възможност за ръст на бизнеса ми, чрез системата за генериране на препоръки и то чрез структуриран нетуъркинг. BNI е възможност именно за изграждане на дългосрочни, стратегически партньорства, които водят до генериране на повече бизнес. И не на последно място – реалните резултати. За последната година и два месеца, в които съм член, аз съм генерирал бизнес за себе си в размер на няколко десетки хиляди лева.

BNI – Business Networking International e международна организация, която помага на своите членове да развиват бизнеса си, чрез структурирана, позитивна и професионална програма за маркетинг чрез бизнес препоръки от уста на уста, като ги насърчава да развиват значими и дългосрочни отношения с утвърдени професионалисти и хора от бизнеса. През 2016 г. членовете на BNI са генерирали повече от 13,5 млрд. долара от бизнес, чрез препоръки.

Повече за BNI прочетете на:
http://bni-bg.blogspot.bg

Facebook: https://www.facebook.com/bnibulgaria/
Google+: https://plus.google.com/1005387991196…
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta…