Air France-KLM e в европейската и световната класации на DJSI

За тринадесета поредна година групата Air France-KLM е включена в европейската и световната класации на Дау Джоунс (DJSI) – индексът за оценяване на компаниите по отношение на устойчивото им развитие. Групата е единствената авиокомпания, която ще бъде включена в европейската класация. Класирането се основава на задълбочен анализ на икономическите, социалните и екологичните показатели на над 3,400 международни групи. Оценката се прави въз основа на многобройни критерии като: корпоративно управление, екологична политика, условия на труд и социални инициативи.

За да интегрира устойчивото развитие в своите дейности и операции, Air France-KLM се концентрира върху четири основни насоки:
– Намаляване на въздействието върху околната среда чрез: оптимизиране на операциите, иновации във веригата на доставки, участие на всички служители и на цялата индустрия.
– Да предостави на клиентите си иновативни и екологични продукти и услуги, като се вземат предвид предизвикателствата за устойчиво развитие по цялата верига на обслужване,.
– Насърчаване на отговорна политика в областта на човешките ресурси и насърчаване на развитието на личността, за да се гарантира мотивацията и професионализма на служителите.
– Принос в икономическото и социалното развитие на териториите, където групата оперира.

Air France-KLM продължава своите иновативни действия за устойчиво развитие, особено чрез интегриране на принципите на кръгова икономика в своите операции и чрез разработване на устойчиви алтернативни горива за въздушния транспорт.