Младежки семинар на тема „Структурен диалог за образователна система, допълнителна квалификация и предприемачество” ще се проведе тази неделя във Варна

Национално Сдружение „Младежки Глас” организира тази неделя безплатен семинар за младежи в гр. Варна. Събитието е по проект “Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“ – 2017-2-BG-KA347-036629, който се реализира от клона на сдружението в София и цялата страна.
На 17.09.2017г. /неделя/ от 13:00 часа в гр.Варна, Младежки дом, зала 12 ще се проведе семинара за младежи до 29-годишна възраст по проекта. Младежите ще се включат в дискусии и работни групи за идентифициране на проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството в България. Участниците ще получат сертификати – Youthpass, за придобиване на умения и компетенции.
Всеки желаещ може да заяви участие в събитието като попълни анкета на този линк: http://bit.ly/mladezhki-glas, организаторите ще се свържат с младежите на посочените им контакти след попълване на въпросника.
Програмата ще включва: социални роли, активност и предприемачество. Модулът ще илюстрира предприемчивостта на мисленето и предприемачеството като възможност за преодоляване на безработицата и използване на местните ресурси. Използвани методи: брейнсторминг, интерактивни дискусии-конструктивни обсъждания, генериране на идеи; интерактивни методи, базирани на участие; работа по групи; ролеви игри, симулации; структурен диалог; неформално учене и др.
Втората част от срещата ще се осъществи на 18.09.2017г. /понеделник/ в регионална конференция за структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт. Конференцията ще обедини конкретни идеи, които да намерят отражение в процесът на формиране на младежки политики между институциите, бизнеса и младите хора.
Всяка от страните ще има възможност да представи своята гледна точка и предложения за развитие на младите хора в региона. Ще се разработи документ от всяка среща, включващ предложенията на страните. Сдружението ще организира 5 младежки конференции на регионално ниво в предварително избрани областни центрове на страната /Видин, Враца, Варна, Бургас, Пловдив/ и една заключителна национална конференция, планирана за град София.
Всички разработени до момента документи ще бъдат обединени в един, който ще бъде представен на финалната заключителна среща в гр. София като целта е с предложените дейности да бъдат запознати всички заинтересовани страни.
Следите страницата на сдружението в социалната мрежа и на официалния интернет сайт: www.mg2007.bg

Христина Недева
PR на Национално Сдружение „Младежки Глас”
www.mg2007.bg