Ученици създават уроци на бъдещето с добавена реалност

Ученици създават уроци на бъдещето с добавена реалност