Предстои 5 издание на IPT курса Angular 4 + TypeScript от 14 октомври

Желаещите да се включат в съботно-неделното издание на IPT курса Angular 4 + TypeScript за индивидиални участници с начало 14 октомври 2017 могат да подадат заявка от http://iproduct.org/schedule/

IPT курсът Angular 4 + TypeScript включва както подробно практическо разглеждане на Angular 4 платформата (компоненти, директиви, пайпове, услуги, инжектиране на зависимости, рутиране и зареждане при необходимост на модули), така и актуални тенденции и разширения:

Redux и NGRX – Reducers, Selectors, Middleware, NGRX Router, IndexedDB;

Обработка на Observable потоци от асинхронни действия и изолиране на страничните ефекти с използване на @Effect decorator с NGRX/RxJS reactive transforms;

Интеграция на Material Design с библиотеки от компоненти от трети страни като PrimeNG;

Apolo – Angular интеграция с GraphQL (Facebook) като алтернатива/ разширение на REST;

Webpack, HMR, lazy loading, AOT и др.

Разглеждат се множество практически примери за разработка на Angular 2 компоненти, както и по-големи single-page приложения, които ги интегрират. Повече информация и програмен код можете да разгледате @GitHub – https://github.com/iproduct/course-angular

Преподавателят Траян Илиев има редица презентации пред Angular и React Sofia групите, както и участия на международни конференции за разработчици: jPrime, jPofessionals, Voxxed Days, BGJUG и BGOUG. Провел е множество обучения за AngularJS, Angular 2 (4 издания), ReactJS, Node, Express, Hapi.

От 2003 г до днес IPT – Intellectual Products & Technologies (http://iproduct.org/) предлага IT тренинги и консултации, свързани с JavaScript / TypeScript, Angular, Node.js, Express, React, SQL / NoSQL DBs, Java SE/ EE/ Spring уеб и мобилни технологии и платформи.