Причините, поради които студентите следват, за да получат MBA степен, са толкова различни, колкото и кариерните им истории. Общото помежду им обаче е, че всички те искат да се откроят от останалите и да достигнат по-високо ниво в кариерата си. За да им помогне да постигнат това, WU Executive Academy изцяло реорганизира услугите си за кариерно развитие за студентите в магистърските програми по право и MBA. Новата Програма за ускорено кариерно развитие , която обединява дейностите си в нещо по-голямо, е основана на последните академични открития и поставя специален акцент върху три изключително важни градивни елемента за успешното кариерно развитие: „да знаеш защо”(know-why), „да имаш ноу-хау” (know-how) и „да познаваш правилните хора” (know-who). Хората, които систематично се съсредоточават върху тези три области, ще бъдат по-успешни в кариерата си и ще я намират за по-удовлетворяваща от онези, които не го правят.

В днешно време, много хора искат нещо повече от това да изкачват кариерната стълбица и да повишават заплатите и отговорностите си през годините. Пътищата на професионалното развитие стават все по-непредвидими. Те често включват обходни маршрути и изискват от хората да се ориентират на непозната територия. На този фон става все по-важно човек да намира чувство за цел и смисъл в това, което работи, за да се издържа.

Ето защо WU Executive Academy реорганизира изцяло съществуващите си услуги за кариерно развитие за студентите в магистърските програми по право и MBA, като ги обедини в нещо по-мащабно в наскоро стартиралата Програма за ускорено кариерно развитие. „Това, което интересува хората е пожизненото им кариерно пътуване, непрестанното личностно развитие в професионалния им живот. Те искат удовлетворяваща, приятна работа, която пасва на уменията им и им позволява да вършат нещо смислено, като същевременно не е нито твърде изморителна, нито твърде лесна, а е адекватно предизвикателна. Програмата за ускорено кариерно развитие е създадена, за да помага на студентите ни да осъществят професионалните си мечти”, казва д-р Астрид Клайнханс-Роле, Управляващ директор на Академията на WU. „Нашата цел е да им дадем възможност да изградят кариера, която смятат за свое призвание, така че да се наслаждават на по-дълбоко усещане за цел, по-голяма удовлетвореност от работата и повече успех.“ По-специално, новата програма се фокусира върху личността на студентите, техните ценности, амбиции, нужди и изисквания.

Как работи Програмата за ускорено кариерно развитие

Програмата за ускорено кариерно развитие подкрепя участниците от момента на записването им до дипломирането и дори след това. Тя се базира на три градивни елемента за успешно професионално развитие, описани от известните американски експерти по мениджмънт Майкъл Б. Артър и Робърт Дж. Дефилипи: да знаеш защо (know-why – т.е. чувство за цел и смисъл по отношение на работата), да имаш ноу-хау (know-how – натрупване на познания и умения) и да познаваш правилните хора (know-who – изграждане на мрежа от контакти). Хората, които систематично се съсредоточават върху тези три области по начин, който е в синхрон със собствената им личност, са по-успешни в кариерата си и я намират за по-удовлетворяваща от онези, които не го правят.

Трите стълба: Да знаеш защо, да знаеш как и да познаваш правилните хора

Да знаеш защо: Според Майкъл Артър и Робърт Дефилипи, чувството за цел е от решаващо значение за мотивацията, всеотдайността и удоволствието, с които хората развиват кариерата си. Само когато ценностите и силните страни на човек са в пълен синхрон с отговорностите му и околната среда, в която работи, той може да постигне по-голяма удовлетвореност и да бъде по-продуктивен.
„Започваме всички наши MBA програми със самооценка. Това не само помага на студентите да разберат по-добре своите силни страни, цели, нужди и изисквания, но и осигурява ценна представа за лидерското им поведение, социалните им умения и уменията им за управление на конфликти. Провеждат се и сесии за обратна връзка между самите студенти, по време на които те получават конструктивна и обективна критика в не-йерархична среда“, продължава д-р Клайнханс-Роле.
При организирането на участниците в програмата в групи за съвместно учене, специален акцент се поставя върху постигането на максимално разнообразие, така че всеки участник да извлече възможно най-голяма полза от опита на останалите. Заедно студентите работят върху добиването на ясна представа за тяхната „голяма петорка“ – петте основни личностни черти, дефинирани от психолозите като т.нар. „петфакторен модел“, които им вдъхват мотивация и ентусиазъм. Плановете за развитие и редовните проверки на напредъка помагат на студентите да определят потенциала си за развитие, като си поставят конкретни цели и набелязват стратегии за постигането им.

Ноу-хау: Да знаеш какво можеш и как работиш най-добре е ключът към това да бъдеш успешен. Ето защо, студентите не само придобиват всеобхватни бизнес познания и най-актуалното лидерско ноу-хау в програмните модули, но и тренират кариерните си умения. Специалните семинари, като Лидерския оркестър и уебинарът за търсене на работа, им дават изцяло нов поглед към лидерството и им помагат да станат експерти в преговорите за заплащане и търсенето на работа. Освен това, WU Executive Academy предлага персонализиран преглед на онлайн профилите и автобиографиите на студентите, за да гарантира, че те се представят възможно най-добре в най-важните социални медии.

Да познаваш правилните хора: Никой не може да бъде успешен сам и никой не може да успее без мрежа от контакти. Поради тази причина, MBA програмите на WU Executive Academy имат международни резиденции, по време на които студентите могат да осъществяват контакти из целия свят, както и множество нетуъркинг събития, които им позволяват да се свържат с потенциални работодатели. В рамките на „Бързите кариерни срещи“, които са част от Кариерните кафенета, специализираните в международен подбор на ръководен персонал партньори на WU Executive Club, дават на участниците експертни съвети относно кандидатурите им за работа. „Предприемаческото кафене“ събира амбициозни предприемачи. А наскоро стартиралите „Корпоративни инфо обеди“ дават възможност на студентите да се запознаят с още повече международно активни компании. Глобалната мрежа на WU Executive Club от завършилите магистърски програми по право или МБА, към момента свързва около 3500 опитни мениджъри и ръководители от над 85 страни. Клубът организира вълнуващи събития, на които могат да присъстват както студенти, така и алумнита, включително серията от събития WU Executive Insights, която позволява на участниците да се запознаят с изтъкнати лектори.

Разбира се, WU Executive Club също помага на своите членове, когато става въпрос за изграждане на контакти във виртуалния свят: благодарение на новата платформа за завършилите “WU EA Connect”, която е изградена въз основа на специфичните нужди и изисквания на алумнитата, само няколко клика на мишката са достатъчни, за да могат те да общуват помежду си и да филтрират контактите по предмет, функция и индустрия. В допълнение, новата платформа е мощен инструмент за кариерно развитие. Освен, че завършилите могат да намерят ръководни позиции и да публикуват свободни работни места, които са се открили в техните организации, те също могат да бъдат открити от международни експерти по човешки ресурси, които търсят ръководен персонал.