За шеста поредна година Пощенска банка е определена за топ попечител в България от сп. Global Custodian − www.globalcustodian.com, като отново банката е с най-високите числови оценки при всички категории.
Global Custodian е най-престижното световно списание в областта на попечителските услуги, известно със своите годишни проучвания, които се приемат като бенчмарк за сектора. В началото на декември 2017 г. списанието публикува за 27-и пореден път класация на банките, предоставящи попечителски услуги, базирано на проучване сред клиентите им.
Пощенска банка е най-голямата банка-депозитар в България − с най-голям брой обслужвани колективни инвестиционни схеми, както и ексклузивен представител на един от най-големите европейски депозитари − Clearstream Banking Luxembourg.
Вече 13 години Пощенска банка предлага пълна гама попечителски и депозитарни услуги на местни и чужди институционални клиенти, включително съхранение на клиентски портфейли от ценни книжа и извършване на операции с тях, информационно обслужване и обработване на корпоративни събития, събиране на доходи и извършване на плащания към трети страни, осигуряване спазването на нормативните и други правила, както и отчетна и контролна дейност.
В днешно време почти изцяло финансовите инструменти са в електронен вид и се съхраняват или разменят чрез записи в електронни регистри. В този смисъл, депозитарната функция е една много важна част от дейностите на капиталовия пазар, при която банката се явява в ролята на пазител на активите на инвеститорите и защитник на техните интереси.