IPT организира съботно-неделни курсове за IT специалисти с начало февруари и март 2018

* Angular + TypeScript (5-то издание) от 17 февруари
* ReactJS, MobX, Redux & GraphQL от 17 февруари
* Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST от 10 март

Записване с онлайн заявка от http://iproduct.org/schedule/