Air France-KLM резултати за 2017 година

• Превозени са 99 милиона пътници, което е увеличение на трафика с 5,6% в сравнение с миналата година
• Приходите от дейността са 1 488 милиона евро, което е с 41,8% повече в сравнение с 2016 г.

Съветът на директорите на Air France-KLM, председателстван от Жан Марк Жанайяк, се срещна на 15 февруари 2018 г., за да одобри отчета за 2017 г.

Жан Марк Жанайяк споделя: „Air France-KLM приключи 2017 г. със силни резултати. Благодарение на ангажираността на служителите и непрекъснатия фокус върху качеството на обслужване на клиентите, групата потвърди лидерската си позиция в Европа с увеличение на оперативните приходи с 42% и значително подобри финансовия си профил. Тези постижения вървят ръка за ръка с важни стратегически постижения, включително укрепването и разширяването на нашата мрежа от алианси и успешното стартиране на Joon. С влизането ни в 2018 г., в контекста на повишаващите се цени на петрола и още по-интензивна конкуренция, ние ще продължим офанзивата, работата по конкурентоспособността и намаляването на разходите за единица продукция. Ще използваме постигнатото през 2017 г., за да поддържаме печеливш темп на растеж.“

Нетният резултат на Air France-KLM Group възлиза на -274 милиона евро за цялата 2017 година. Нетният резултат е повлиян от нетекущ разход в баланса на Групата – пенсионни активи, свързани с пенсионни планове за пилотите и кабинните екипажи на KLM. Ако се изключат тези дългосрочни пенсионни разходи, нетният резултат е +1 155 милиона евро, което представлява ръст от 363 милиона евро в сравнение с миналата година.
Получените резултатите на групата Air France-KLM са следствие от благоприятната търговска среда и динамичното търсене. Търсенето на маршрути в Северна Америка и дестинации на средни разстояния, доведе до увеличение на трафика съответно с 6,1% и 7,4%. Освен това, възстановяването на маршрутите в Азия и Латинска Америка има силно положително въздействие и увеличението е съответно с 6,5% и 8,3%.
По-привлекателните предложения на продукти на борда, персонализираните услуги за клиентите и многобройните търговски инициативи, също допринесоха за ръста.
Освен това, в редица стратегически области бе постигнат значителен напредък. Air France-KLM направи значителен напредък в разширяване на глобалната си мрежа. Групата значително укрепи съществуващите си партньорства с China Eastern, Jet Airways, Vietnam Airlines и създаде новото северноатлантическо с Delta и Virgin Atlantic.
През декември 2017 ., Air France успешно стартира новата си авиокомпания Joon .

Трафикът на карго бизнеса бележи ръст от 1,8% , а приходите на единица продукция за цялата година се увеличи с 1,6%. Подобрението в бизнеса с товари се дължи на стабилното нарастване на търсенето до/от Азия от началото на 2017 г. и от/до Латинска Америка, през втората половина на годината.

През 2017 г. Transavia превози 14,8 милиона пътници, което е с 11,3% повече в сравнение с миналата година. Капацитетът във Франция нарасна с 12,1%, а в Холандия с 9,6%. Transavia поддържа висок ръст на трафика с 12,2% и приходите с 6,8%, подкрепен от подобрено позициониране на пазара и оптимизиране на мрежата.
През цялата година 2017 оперативният резултат е увеличен до 81 млн. евро и ръст от 5.6% спрямо 2016 г.

Перспектива за 2018 г.
През 2018 г., Air France-KLM планира да увеличи капацитета си с 3% – 4% и с 6% – 7% за Transavia.
В началото на 2018 г., първите данни показват продължаваща положителна тенденция в търсенето: текущите резервации за дълги разстояния за следващите три месеца надминават нивата от миналата година.
Групата провежда инициативи за намаляване на разходите за единица продукт с 1,0% до 1,5% и ще се постигне чрез по-нататъшно увеличаване на производителността, ефективността и по-ниските разходи на новата авиокомпания Joon.