Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР) и Пощенска банка съвместно ще предоставят 58.3 млн. евро (32 млн. евро и 26.3 млн. евро, респективно всяка една от тях), за да подкрепят финансирането за изграждането на хотел Marriott в София, първият хотел на реномираната международна веригата в България. 12-годишният заем ще бъде отпуснат на I Tower Development АД, компания, специално създадена за реализацията на проекта в България. ЧБТР действа като посредник по сделката. Проектът има за цел да посрещне нарастващото търсене на висококачествени бизнес, туристически и конферентни пространства в столицата. Строителството на внушителния хотел Marriott с 232 стаи се очаква да бъде завършено през 2020 г.

„Инвестицията не само ще подобри хотелиерската инфраструктура в София, но ще има и значителен принос за българската икономика от гледна точка на данъчните приходи, създаването на нови работни места и развитието на местната строителна индустрия. Като институция, подкрепяща развитието, ние в ЧБТР сме щастливи, че успяхме да привлечем чуждестранни инвеститори в България, като по този начин укрепваме съвместната си работа с местния финансов сектор и стимулираме икономическия растеж в страната“, заяви Ишан Угур Деликанли, президент на ЧБТР, след подписването на договора за заем.

„Сградата на I Tower в София ще бъде внушителен строителен обект от ново поколение. Тя ще бъде построена в един от най-важните и активни райони на София. Гордеем се, че сме част от такъв знаков проект − съвместна сделка между двама кредитори, чуждестранни инвеститори и една от най-известните хотелски вериги по целия свят − Marriott. Ще подкрепим проекта, като ще осигурим и цялостно банково обслужване на сметките на клиента. Наш основен приоритет в Пощенска банка е да предоставяме на корпоративния сектор и гражданите бързи и ефективни пакети от продукти и услуги, съобразени с техните специфични нужди“, коментира г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

„През изминалите 11 години инвестирахме много време, усилия и ресурси в I Tower и за нас е удоволствие да си партнираме както с ЧБТР, така и с Пощенска банка за финансирането на нашия проект. Привличането на един от безспорните световни лидери в хотелиерството в лицето на Marriott е от решаващо значение и ще допринесе за обновяването и развитието на София с още една емблематична сграда. За експлоатацията на целия комплекс ще бъдат наети повече от 250 нови служители в различните отдели, предоставящи разнообразни услуги, отговарящи на високи международни стандарти. В допълнение към първия за София хотел Marriott, I Tower ще включва и 5 ресторанта, бутиков търговски център и жилищен комплекс с невероятна панорамна гледка над столицата. Развълнувани сме да започнем това предизвикателство с тези силни партньори и очакваме с нетърпение да превърнем проекта I Tower в реалност до 2020 г.“, каза г-н Виторио Горри, председател на борда и изпълнителен директор на I Tower Development.

От началото на дейността си ЧБТР е подписала 31 договора в България на обща стойност над 350 млн. евро.

* * * * * * * * * * *
Компанията I Tower Development JSC е регистрирана през 2016 г. специално за работата по проекта. Внесеният капитал е 22 млн. евро (към 30 юни 2017 г.). Дружеството е изцяло собственост на италианското холдингово дружество Finvis S.r.l., което е много активно в телекомуникациите и в бизнеса с недвижими имоти, както и в производството и продажбите на хартиени продукти.

Пощенска банка e петата по активи банка в България, разполагаща с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Банката има 27-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Пощенска банка е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите модерни продукти. Банката заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране. Повече информация за Пощенска банка на www.postbank.bg.

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) е международна финансова институция, създадена от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Централата на ЧБТР е в Солун, Гърция. ЧБТР подкрепя икономическото развитие и регионалното сътрудничество чрез предоставяне на заеми, кредитни линии, гаранции за проекти и търговско финансиране в публичния и частния сектор в страните-членки. Одобреният капитал на банката е 3,45 млрд. евро. ЧБТР е оценена с дългосрочен рейтинг „A-“ от Standard and Poor’s и с „A2″ от Moody’s. За информация относно ЧТБР посетете www.bstdb.org.