България е за пръв път домакин на Общото събрание на ЕВРОЛАБ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
България за първи път е домакин на Европейско ниво на Общото събрание на ЕВРОЛАБ /Европейската асоциация на националните сдружения на лабораторните общности в индустрията/. Домакин на международния форум е българският представител на организацията – сдружение БУЛЛАБ.
ЕВРОЛАБ е участник във всички процеси на определяне на правилата и стандартите за качество в европейски и световен мащаб, притежава представител в Европейската асоциация по Акредитация и е пълновправен партньор на Главна Дирекция “Растеж“ на Европейската комисия.
Представлявани са 24 страни от 28 членки на Евросъюза.
www.bullab.org,
www.eurolab.org
Събитието се провежда в периода на Европредседателството на СЕ от страна на България и в него ще вземат участие представители на ИА „Българска служба по Акредитация“, агенция в рамките на Министерството на икономиката, представители на Министерството на икономиката, на Българските лаборатории, като част от българската индустрия във всички сфери на икономическия ни живот, както и представители на лабораторните регулатори и доставчици.
Европейската генерална асамблея ще се проведе на 19-ти и 20-ти април във Варна. Двудневната конференция ще протече в хотел „Азалия“ в комплекс Свети Константин и Елена. В рамките на форума ще бъде проведен избор за президент на ЕВРОЛАБ.
В рамките на председателството на БУЛЛАБ на Общото събрание на ЕВРОЛАБ на 19.04.2018 г. от 13.00 ч. в хотел Азалия, комплекс Св.. Константин и Елена, Варна, Организационният комитет на домакинството на България на ОС на ЕВРОЛАБ ще даде пресконференция с участници: д-р Георги Тодоров – председател на УС на БУЛЛАБ, инж. Борислав Георгиев – член на ОК на БУЛЛАБ, инж. Алваро Рибейро – президент на ЕВРОЛАБ – Португалия, Древин Нювенхиус – главен секретар на ЕВРОЛАБ – Холандия, Лаура Мартин – главен мениджър международни дейности на ЕВРОЛАБ – Румъния, Ирена Бориславова – директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.
Тема на пресконференцията: Ролята на лабораториите и всички оценяващи качеството в производството и техните национални сдружения на лабораторните общности за развитието и подпомагнето на индустриата в Европа. Значението на ЕВРОЛАБ, като обединител на интересите на лабораториите и на гражданите-потребители.

Работният език на ОС на ЕВРОЛАБ е английски. Пресконференцията ще бъде на български език, като БУЛЛАБ е осигурил превод. Всеки журналист е свободен да участва на английски език, като за останалите преводът е равнопоставен и осигурен от БУЛЛАБ.
ПРОГРАМА НА ФОРУМА
Първи ден 19.04.18, Четвъртък:
Технически комитет по осигуряване на качеството в индустриалното производдство на Европа – наръчници за преход и подход за помощ на членовете на Евролаб , в действията им за съответсвие с международните стандарти и изисквания: 09 ч. – 15 ч.
Международна конференция – „Новите изисквания на международния стандарт за осигуряване на качеството – 17025 – ролята на междулабораторните сравнения и доставчиците за качество на продуктите – храни, вода, строителни продукти, строителство и машиностроене“: 15.30 ч. – 18 ч.
Втори ден, 20.04.18, Петък:
Среща на УС и : 08 ч. – 09:45 ч.
Общо събрание – избори определяне на състава на Упревителния съвет на ЕВРОЛАБ, президент и политики на органзицията, представляваща лабораторната общност в Европа: 10 ч. – 15 ч.

Домакин– БУЛЛАБ– www.bullab.org
е-маил: bullab@bullab.org
За контакт: д-р Георги Тодоров, председател на Управителния съвет на БУЛЛАБ – тел. 0889 39 41 01

Забележка: към това пресъобщение има и прес съобщение от ЕВРОЛАБ на английски език