Целта на курса „Индивидуално обучение по нестандартно мислене“ е да покажем на всеки неговите възможности

Интервю с г-жа Олга Богатирьова
Олга Богатирьова е доктор на науките (2 патента), директор на консултантска фирма БиоТРИЗ (Великобритания) – www.biotriz.com. Олга чете лекции в университети в Англия и Европа (Оксфорд, Лондон, Бат, Кардиф). Работи по въпросите на изобретателското решаване на проблемите в техниката и бизнеса, предотвратяване на терористични актове и пр. с такива клиенти като Европейската космическа агенция, Министерството на отбраната на Великобритания и т.н.
В края на миналата година г-жа Богатирьова посети България, за да представи на пресконференция в БТА книгата „Наръчник на изобретателя“ на български език. Книгата е написана в съавторство със съпруга на Олга – Николай Богатирьов.
На 9 и 10 юни т.г. в София Олга и Николай Богатирьови ще проведат курс на тема „Индивидуално обучение по нестандартно мислене. Инструменти и методи за нестандартно мислене“. По този повод за фейсбук страницата @BGizobretatel тя даде специално интервю.
Олга Богатирьова:

Целта на курса „Индивидуално обучение по нестандартно мислене“ е да покажем на всеки неговите възможности

– Нека да разясним някои от основните моменти в предстоящия курс в България „Индивидуално обучение по нестандартно мислене. Инструменти и методи за нестандартно мислене“. Вие твърдите, че всеки човек е потенциален изобретател и това творческо, креативно мислене трябва да се развие у него. Това ли една от целите на курса и възможно ли е в рамките на два дни това мислене да се провокира и развие?
– Да, целта на курса е да покажем на всеки неговите възможности. Можем да дадем „тласък“, да поясним как да ги развиват в рамките на тези два дни. По-нататък да се развиват и да тренират сами, ползвайки книгата „Наръчник на изобретателя“.
– Какви са етапите на „развитие“ на креативното, изобретателско мислене и някои от методите – най-общо – на управление на индивидуалната креативност?
– Първо трябва да се научим да разбираме в какво се състои задачата, какъв е проблемът, да го погледнем и разгледаме от различни страни, за да разберем как да достигнем до решението най-лесно. След това трябва да формулираме какво е решението, което ние искаме. И накрая трябва да се постараем да създадем условията, при които проблемът се решава сам или изчезва. А как да направим това, ще се обучаваме на семинара.
– Говорите за „Машина на времето като инструмент на новатора“. Дайте пояснение, разкрийте поне един инструмент от машината на времето. Как да работя с този инструмент, за да постигна резултат? Това ще ме мотивира да дойда на курса.
– „Машината на времето“ е начин на разглеждане на проблемите в контекст и процес, тъй като нищо не съществува само по себе си, винаги има обкръжение, което трябва да вземем под внимание, иначе решаваме проблема в едно място, а възникват 10 проблема в друго. „Машината на времето“ е способ, при който се отчита всичко, което е от съществено значение и се отделя несъщественото. Това е поредица от таблици и въпроси, на които, след като отговорим, можем да видим решението бързо и като на длан.
– Удивително е – заявявате, че е е възможно да се реши проблемът, без да се предприема нищо. Подскажете как е възможно – седя си, не мисля и същевременно решавам проблема?
– Можете да си зададете следните въпроси: „Какво ще се случи (как ще се развие ситуацията), ако не решавам проблема?“, „Кой може да го реши вместо мен?“, „Каква важна функция засяга проблемът и засяга ли, може би това изобщо не е проблем?
– Чета програмата – в част от нея вие ще отговорите на следните въпроси: „Какво е това „ресурс“? Винаги ли ви трябват пари?“ Дайте ми пример сега – Кое е онова изобретение, което мога да сътворя и приложа без пари?
– Да, има много такива изобретения. Например в кухнята: Принцип на изобретение № 5. Сливане. Нанизвате месните и зеленчукови парчета на шиша, но понякога те се въртят около него свободно, когато шишът е на грила. За да избегнете този проблем, просто промушете втори шиш, за да може всички парчета да се въртят заедно.

– Последни изследвания сочат, че има само 12% сходство в това как ние изобретяваме и как природата намира решенията. В живата природа – казвате вие – е скрит огромен ресурс. Ще има ли в курса примери в това отношение и задачи как да изобретяваме, да подобряваме бизнеса си, вглеждайки се в решенията на живата природа?
– Да.
– В курса е предвидена групова и индивидуална практическа работа. Аз, да кажем, се интересувам от индивидуалната. Означава ли това, че ако дойда с мой проблем – формулиран, разбира се, ясно – ще ми покажете стъпките за неговото решаване?
– Да, разбира се.
– А сега можете ли да споделите вашите очаквания от проявата. И което е още по-важно – задайте предварително няколко задачи на предстоящите курсисти. Ако желаят да дойдат със своите отговори, да ги коментирате на място, да обсъдите възможните решения. Мисля че ще бъде интересно.
– Да, разбира се, но има вероятност да се изплашат или да се създаде впечатление, че тази задача не е актуална за тях, да ги отблъсне. Затова няма да го направя.
Моите очаквания са напълно ясни. Обичайно, след курса хората остават приятели за дълго. Процесът на изобретяване, даже и във всекидневния живот, е много емоционален и радостен процес, хората ги обединява радостта от творчеството. Ето тази радост очаквам.

Въпросите зададе Сергей Пенов

Ако желаете подробности във връзка с курса, моля свържете се с д-р Венцислав Стоев, организатор на проявата – vestodent@gmail.com, 0887 566 912

Можете да се запознаете с програмата на курса тук – https://www.facebook.com/events/2090320650985320/