Семинарът за GDPR в Русе ще завърши с няколкочасова дискусия

На 16 май русенци ще могат да зададат въпроси за въвеждането на Регламента в своя бизнес

Една от темите, които най-много вълнуват собствениците на бизнес през последните няколко месеца, а именно GDPR – ще бъде тема на семинара, който ще се проведе на 16 май в корпус 2, зала 203 на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Събитието е организирано от Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) и Русенската търговско-индустриална камара (РТИК), а домакин е Факултетът „Бизнес и мениджмънт” към РУ „Ангел Кънчев“.

Въвеждането на общия европейски регламент налага нов стандарт при използването на лични данни. Преустановяването на фирмените политики в рамките на Регламента от 25 май 2018 г. изисква предварителна информираност, отговорност и до голям степен инвестиции на време и средства. Семинарът за запознаване с GDPR и неговите изисквания, който ще се проведе на 16 май в град Русе, ще запознае предприемачи и собственици на бизнес с най-важните акценти при нововъведението в бизнеса им. Лекторите Павел Хрисков и адвокат Асен Велинов ще представят практически инструменти и решения за лесното разбиране на Регламента от всички, чиято работа е свързана с ползването на лични данни. Двамата експерти имат богат опит в представянето на GDPR пред бизнес общности. Те бяха водещи лектори в конференцията „Get Ready for The GDPR“, организирана от b2b Media, както и организатори на редица семинари и обучения през последния месец в София.

Адвокат Асен Велинов е старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“ с опит в областта на гражданското и административното право и по-специално в търговското, вещното, облигационното право и обществените поръчки. „Всеки търговец следва да разполага с раздел в сайта си, в който са публикувани общите му условия, правилата за защита на личните данни и др. При извършване на поръчката всяко физическо лице следва да разполага с възможност да отбележи с отметка, че е съгласно както с общите условия на търговеца, така и с предоставянето на личните си данни (с посочване на конкретни категории лични данни, цели, срок на съхранение и всички други елементи, посочени в чл. 14 от Регламента) за целите на извършването на конкретната доставка/услуга“ – споделя той. “ Очаква се съвсем скоро платформата да публикува актуализираните си правила, както и да предостави допълнителни възможности за потребителите (в съответствие с изискванията на Регламента). В този смисъл Facebook вероятно ще инкорпорира в платформата нови опции за предоставяне и оттегляне на съгласие” разкрива още той.

Създаването на система за защита на личните данни е основен компонент при въвеждането на Регламента във всяка фирма. Това води след себе си въпроса, кои са едновременно най-ефикасните и подходящи за всяка корпорация методи. Павел Хрисков, който е управител на „Интелексис“ ООД – консултантска компания в сферата на бизнес технологиите, има дългогодишен опит при използването и въвеждането на ИТ технологиите. Той ще разкрие и приложими инструменти и решения за въвеждането на Регламента в няколкочасова дискусия по време на семинара, в която всеки ще може да зададе специфични въпроси.

Как да съхраняваме базата от лични данни, предоставени на компанията ни, по възможно най-защитения начин, без това да бъде в тежест на бизнеса ни? Отговорите на тези и още важни въпроси по темата – на 16 май в корпус 2, зала 203 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Можете да направите своята регистрация на >>> http://bit.ly/2HkKi0Z