Ново издание на курса на IPT Java Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST от 23 юни

Новото издание на курса на IPT – Intellectual Products & Technologies Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST ще започне на 23 юни, и ще се провежда в събота и неделя до 22 юли 2018 г.

Участниците в курса ще придобият следните умения:

– да разработват бързо Java Web и SOA (ориентирани към уеб услуги) приложения чрез богатата Spring 5 екосистема от проекти и модули;

– да изграждат цялостни уеб проекти – разработка, внедряване, оптимизация, сигурност и тестване на готови за продукция уеб приложения, услуги и клиенти с Hibernate, Spring MVC и REST;

– ще придобият детайлен hands-on опит със Java 9, Spring Boot, Hibernate, JPA, Spring MVC, Spring Data, Spring Security, Spring MVC Test framework, JUnit, Mockito;

– ще се запознаят с новостите в Java 8 и 9, Spring 5 WebFlux и Spring Boot 2.0 – функционално реактивно програмиране, обработка на потоци от събития в реално време и модел на сигурност.

Записването е с онлайн заявка от http://iproduct.org/schedule/