Inspirit обяви своето първо обучение по партньорската програма с PECB Europe

Портфолиото на учебния център към Инспирит-SQL Master Academy се разшири, след сключеното с PECB партньорство. Инспирит предлага услугите и портфолиото от обучения на една от най-добрите организации в световен мащаб, занимаващи се с обучения и сертифициране на професионалисти и системи за управление.

Eдни от най-новите обучения са:
• GDPR Foundation
• GDPR Introduction
• Certified Data Protection Officer

За обучението „Certified Data Protection Officer” вече има обявена дата. Всички, които имат интерес да се сертифицират като Data Protection Officer (Длъжностно лице по защита на личните данни) могат да го направят след преминаване на обучението. Повече информация за курса: www.sqlmasteracademy.com

„Това е обучение за придобиване на сертификацията Certified Data Protection Officer, която е пряко свързана с прилагането на наскоро влязлата в сила нова Европейска регулация за защита на личните данни (GDPR)”, поясни Краси Дончев-управляващ партньор на Инспирит.

По неговите думи, обучението няма за цел да запознава с GDPR регулацията, тъй като за това има достатъчно курсове на пазара. Обучението ще подготвя за компетенцията, която Data Protection Officers специалистите трябва да имат, според изискванията на регулацията, за внедряване на практиките и процесите за защита на личните данни на физическите лица, като неделима част от процесите за управление на бизнеса във всяка организация.

За Инспирит

Инспирит е създадена през 2010 г. от Маргарита Наумова, SQL Server експерт с повече от 15 години опит. Тя е един от 80-те специалисти в света, притежаващи най-високата сертификация в областта: Microsoft SQL Server MCM.

Основните сфери на дейност на компанията са свързани с предоставянето на консултантски услуги, обучения, SQL Server поддръжка и отдалечена поддръжка на бази данни.
Екипът на Инспирит е реализирал повече от 50 мащабни проекта за 45 клиента както в България, така и в други страни като Дания, Норвегия, Швеция, Великобритания и Германия. Сред клиентите на компанията в България са Райфайзенбанк, Банка ДСК, ProCredit Bank, Банка Пиреос, Дженерали България, Мобилтел, Теленор, Виваком, HP, C-Soft, I&G Brokers, Siemens България, ITCE, Tradologic, Blizoo, Майкрософт България, Български пощи, Haemimont, ReconArt, KPMG и много други.

За SQL Master Academy

SQL Master Academy е обучителеният център на Инспирит, разработен от Маргарита Наумова, който има за цел да предостави на специалистите в областта на SQL Server и BI възможност да систематизират, профилират и задълбочат знанията и уменията си.
SQL Master Academy включва над 30 професионални курсове, покриващи изцяло темите, свързани с SQL Server, доказали на практика своето високо качество и работна приложимост.

Академията предлага също и специализирани работни семинари за дизайн на SQL Server решения, както и организиране и провеждане на обучения по индивидуални изисквания на клиентите.

SQL Master Academy работи в тясно партньорство със SolidQ в областта на BI обученията, благодарение на което разполага в портфолиото си и с уникална програма от професионални тренинги в сферата на Data Quality, Multidimensional Design, SSAS, ETL и SSIS.