От септември 2018 г. академията за висши мениджъри WU Executive Academy и Федерална австрийска агенция за обществени поръчки (FPA) съвместно ще предложат новаторска програма за професионалисти в областта на обществените поръчки от държавите-членки на ЕС и страните по програма COSME. Европейската комисия финансира изцяло обучението, което ще бъде представено на английски език, с цел да се спестят до 20 милиарда евро годишно благодарение на повишената ефективност и по-професионалните практики за възлагане на обществени поръчки.

Държавите-членки на ЕС могат да спестят около 20 милиарда евро годишно, като намалят годишните си публични разходи на обща стойност 2 трилиона евро с едва 1%. Следователно Европейската комисия стартира през октомври 2017 г. инициатива, за да направи публичните разходи на държавите-членки по-ефективни. Един от начините да се постигне това е като се помогне на практикуващите и експертите, работещи в областта на обществените поръчки, да развият още по-добро разбиране за това как да се увеличат максимално ефикасността и ефективността.
„Европейската комисия реши да финансира тази програма за обучение, насочена към централните органи за покупки (ЦОП), тъй като ЦОП могат да допринесат значително за укрепването на МСП-тата, екологосъобразните практики за закупуване и новаторските методи за възлагане на обществени поръчки. Убеден съм, че програмата ще привлича професионалисти от цяла Европа, тъй като е разработена ефективно и обхваща всички важни теми – от управлението на договорите до дизайна и стратегията на рамковите договори. С участието си в програмата всеки участник може да допринесе както за подобряване на практиките за възлагане на обществени поръчки на отделните държави-членки на ЕС, така и за превръщането им в по-стратегически и по-ориентирани към МСП-тата“, казва заместник генералният директор на ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (DG GROW) Ирмфрид Швиман.
Специален акцент върху по-нататъшната професионализация

Благодарение на новата програма за „Отлични постижения в областта на обществените поръчки“, предлагана съвместно от академията за висши мениджъри WU Executive Academy и Федералната австрийска агенция за обществени поръчки (FPA), за пръв път ще има възможност за всеобхватно предаване на знания в тази област.
„Фактът, че Европейската комисия субсидира тази програма за обучение, е свидетелство за нейната международна значимост. Работата на специалистите в областта на обществените поръчки е особено предизвикателна, тъй като те трябва да постигнат едновременно две цели – да осигурят ефективно и разумно използване на парите на данъкоплатците и същевременно да допринесат по възможно най-ефективен начин за осъществяване на целите на политиките“, казва Барбара Щьотингер, Декан на WU Executive Academy към Виенския икономически университет (WU Vienna), която е изключително доволна от добрата новина от Брюксел, като добавя, че финансирането ще спомогне за реализирането на програма за обучение, която отговаря на практическите нужди „като предоставя на участниците от страните-членки на ЕС / страните от COSME най-новото ноу-хау за обществени поръчки и като насърчава международния обмен на знания и осъществяването на контакти между експертите.“

Андреас Немец, управляващ директор на Федералната австрийска агенция за обществени поръчки, добавя: „Стратегията на Европейската комисия поставя специален акцент върху професионализацията на обществените поръчки. Изключително сме щастливи да обединим усилията си с WU Executive Academy, за да предложим експертна програма за обучение, която ще подготви участниците с основните методи, инструменти и умения за най-съвременните обществени поръчки.“

Програмата „Отлични постижения в областта на обществените поръчки“ накратко:

Два триседмични модула, които ще се проведат от 24 септември до 13 октомври 2018 г. и съответно от 14 януари до 31 януари 2019 г., ще предоставят на участниците възможност да подобрят разбирането си за най-съвременните инструменти и подходи при иновативните обществени поръчки, да получат информация за това как да се избират стоки и услуги по ефективен, екологично устойчив и съобразен с МСП-тата начин и да придобият най-новите познания относно директивата на ЕС в областта на обществените поръчки.

Освен това те ще развият своите умения за комуникация и преговори, както и експертния си опит в областта на електронните обществени поръчки. Между модулите участниците ще работят по собствени бизнес проекти. Преподавателския състав ще включва експерти по обществени поръчки и опитни практици, както и известни академици и преподаватели от Виенския икономически университет. Заниманията ще се провеждат в WU Executive Academy във Виена от понеделник до петък. Езикът на обучение ще бъде английски.
Специалната платформа ще предостави на участниците допълнителен форум за осъществяване на контакти, което ще добави още по-голяма трайна стойност към обучението им.
Целева група:
Програмата е предназначена за
• професионалисти от държави-членки на ЕС, работещи в областта на обществените поръчки и договарянето.
• професионалисти, които трябва да работят за планирани органи за обществени поръчки.
• възложители и купувачи, работещи в рамките на програмата COSME на ЕС (инициатива за насърчаване на конкурентоспособността на МСП в ЕС).
Бъдещите участници трябва да имат между две и три години професионален опит и добро владеене на английски език.