Информационна среща в подкрепа на стартиращите предприемачи

На 26.09.2018 г. (сряда) в гр. Шумен в Арт салона на Радио Шумен на ул. “Добри Войников”№7 ще се проведе информационна среща, на която Център по предприемачество KNOWHOWBG ще представи на стартиращи предприемачи предизвикателствата на предприемачеството и възможностите за включване в безплатни модулни обучения и консултации за успешно създаване на собствен бизнес, финансова независимост и самоусъвършенстване в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01, финансиран по програма „Подкрепа за предприемачеството” на ОП „Развитие на човешките ресурси”
“Какво е да съм предпремач и как да се включа в поредица от практически обучения и консултации, за да развия и усъвършенствам собствена бизнес идея? Как да получа професионална подкрепа в разработката и оценката на предприемаческата си идея? Как да придобия ключови знания и умения за управлението и развитието на бизнеса си? Как да подготвя успешен бизнес план за реализация на собствена стопанска дейност?” – това са само част от въпросите, на които Центъра по предприемачество “KNOWHOWBG” ще даде отговор.
Екипът е подготвил дискусия на тема „Готов ли сте за предприемач?”, по време на която ще се разискват теми: „Кой е предприемачът и как той става успешен? И най-важното – искате ли вие да бъдете такъв?”, „Страстта, постоянството и позитивната нагласа са характеристиките, които разграничават бизнес предприемачите един от друг.”, „Кои са качествата на успешния предприемач?” и много други.
Ако искате да откриете нови възможности и идеи за себе си, заповядайте!
Допълнителна информация за събитието и предстоящите дейностите по проекта може да намерите на www.knowhowbg.eu или на фейсбук страницата на Център по предприемачество KNOWHOWBG.