Заключителна конференция по проект IntoQuality

На 11.10.2018 г. (Четвъртък) в „Шератон София Хотел Балкан“, с адрес: София, пл. „Света Неделя“ 5, ще се проведе заключителната конференция по проекта IntoQuality. Проектът IntoQuality: „Асоциация на посредническите организации за насърчаване на качествени мобилности в Европа“ („Association of Quality Intermediary Organizations Fostering Mobility in Europe) се изпълнява по програма „Еразъм +“, „Сътрудничество и иновации за добри практики“ (KД 2). Регистрацията на гостите ще започне от 09:30 ч.
Конференцията представлява заключителен етап от изпълнението на проекта. На събитието ще бъдат представени основните резултати, постигнати при изпълнението на дейностите по проекта – система за качество при организацията на мобилности, мобилно приложение за оценка и наблюдение, както и новоучредената асоциация на организациите, насърчаващи организирането на качествени образователни мобилности в Европа, със седалище в Брюксел.
Един от водещите лектори на събитието ще бъде г-н Йенс Нимънд Кристенсен, Заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Образование и култура“ към Европейската комисия за периода 2014-2018 г. Сред гостите на конференцията ще бъдат представители на организациите партньори в проекта от Австрия, Белгия, Германия, Италия и Португалия. Очакваме присъствието на много професионални гимназии, образователни институции, кариерни центрове, управители на компании от различни сектори на икономиката, ръководители на отдели „Човешки ресурси“ и „Развойна дейност“, компании с опит в сферата на изпълнение на европейски проекти и други заинтересовани страни.
Моля да потвърдите Вашето участие като се регистрирате за събитието най-късно до 09.10.2018 г: https://goo.gl/forms/LP6UOV1Ro8OkcFt43. Участието в конференцията е напълно безплатно.
За допълнителни въпроси или информация можете да се свържете с нас на тел. 02 / 971 89 32 или на e-mail: office@ecq-bg.com.