Българските депутати получиха пощенски картички по случай Световния ден за правата на човека

Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) изпрати пощенска картичка до 240-те депутати от всички политически партии в българския парламент по случай Световния ден на правата на човека, който се отбелязва всяка година на 10 декември от 1950 г. насам. Целта на инициативата е да припомни на политиците отговорностите, които имат по отношение спазването на международните договорки за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и полова идентичност, и продължаващата липса на каквото и да е законодателство по темата у нас.

Мониторингов доклад на трите национални организации на лесбийки, гейове, бисексуални, трансексуални и интерсекс хора (ЛГБТИ) от 2018 г. сочи, че страната ни не само не прилага тези мерки, но и поддържа законодателство, което е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, както и на практиката на Европейския съд по правата на човека. В резултат и през 2018 г. продължават да отсъстват каквито и да било правителствени политики, мерки или програми за проследяване и намаляване на неравенството, дискриминацията и насилието към ЛГБТИ хората.

„България е поела конкретни ангажименти пред международната общност за справяне с дискриминацията и насилието въз основа на сексуалната ориентация и полова идентичност и въпреки това и до днес напредъкът е минимален. ЛГБТИ хората у нас продължават да се чувстват като чужденци в собствената си родина и се сблъскват ежедневно с нетолерантност във всички сфери на живота, а често пъти и със сериозни рискове за живота си. Изпратихме картичката до депутатите, за да насочим вниманието им към тези проблеми и с надеждата да ги подтикнем да предприемат действия за решаването им“, коментира Симеон Василев, изпълнителен директор на Фондация GLAS.

Освен картичката, писмото към депутатите съдържа инфографика с детайли за тревожните изводи от Мониторинговия доклад, както и покана да се включат в Кръгла маса, посветена на правата на ЛГБТИ хората, която ще се състои на 10 декември, от 13:30 ч., в Червената къща.

###

За Мониторинговия доклад
Мониторинговият доклад за прилагането и изпълнението на Препоръка CM/Rec(2015)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност е дело на трите национални ЛГБТ организации – „Действие“, GLAS и „Билитис“. Той има за цел да допринесе към общоевропейските усилия, насочени към пълното прилагане на Препоръката, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа през 2010 г., във всички държави-членки на Европейския съюз. Според доклада, изготвен през 2018 г., през последните години България е изправена пред силен отпор и обществен натиск, насочен срещу правата и свободите на ЛГБТИ хората, който се извършва със сериозната намеса на религиозните власи и управляващите парламентарни политически партии.

За Фондация GLAS
Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) e неправителствена организация, основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото. Фокусът на дейност е върху работа с родители на ЛГБТ хора, създаване на приобщаваща работна среда и провеждане на обществени кампании срещу хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.