Как да подобрим ефективността на работното място?

Как да бъдат развивани така наречените „меки“ умения? Как да подобрим комуникацията помежду си, да сме толерантни към другите на работното място, как да развием своята емпатия? Именно на тези въпроси отговаря екипът на „Огра“ ЕООД докато представя разработения по европейски проект социален иновативен инструмент за развитие на емоционалната интелигентност, наречен накратко „SuccessBOX”.

На проведената заключителна конференция на 18.12.2018 г. бяха представени всички резултати от проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Под формата на игра, „SuccessBOX“ допринася за развитието и усъвършенстването на служителите, помага за конструктивното мислене, продуктивността и ефективността при изпълнение на работните задачи и за активизиране потенциала на човека. От екипа уточняват, че инструментът е иновативен, разработен е съвместно с FAIB, неправителствена организация от Полша на база различни психологически техники, разработени именно с цел подобряване на меките умения и емоционалната интелигентност. Следващата стъпка е реалното пазарно представяне на продукта, който способства за подобряване на емоционалната интелигентност, на емпатията, на комуникативните умения, самоконтрола и работоспособността.
Внедряваната по проекта социална иновация „SuccessBOX” може веднага да бъде въведена за подобряване ефективността на екипите в различни компании, като също така спомага за изграждане и поддържане на положителни и продуктивни отношения между служителите в една организация. Доказано е, че емоционалната интелигентност има реално въздействие върху резултатите от работата, може да удвои, и дори да утрои производителността и ефективността на заетите лица.