IPT курс Java Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST от 16 февруари 2019

Онлайн заявки за участие се подават на http://iproduct.org/schedule/

Курсът Java Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST е подходящ за Java SE/ Web разработчици, които желаят да придобият умения за:
– бърза разработка на Java Web и SOA (ориентирани към уеб услуги) приложения чрез богатата Spring 5 екосистема от проекти и модули;
– работа с цялостни уеб проекти – разработка, внедряване, оптимизация, сигурност и тестване на готови за продукция уеб приложения, услуги и клиенти с Hibernate, Spring MVC и REST;
– детайлен hands-on опит със Java 9, Spring Boot, Hibernate, JPA, Spring MVC, Spring Data, Spring Security, Spring MVC Test framework, JUnit, Mockito;
– разбиране на новостите в Java 8 и 9, Spring 5 WebFlux и Spring Boot 2.0 – функционално реактивно програмиране, обработка на потоци от събития в реално време и модел на сигурност.