Данни от социологическо изследване за нивата на хомофобия, бяха представени за първи път в България на пресконференция по темите за разкриването на ЛГБТИ хората пред близките им, родителството и обществената толерантност. Проучването е изготвено от ТНС ББСС и от него става ясно, че отношението към ЛГБТИ хората в България през последните шест години е претърпяло регрес.
Повече от половината от анкетираните са съгласни, че ЛГБТИ хората избягват държането на ръце на публично място и че транссексуалните хора се въздържат да изразяват свободно своята полова идентичност поради страх от нападение, заплаха или тормоз. Отношението към бисексуалните хора и лесбийките е относително по-благоприятно в сравнение с гейовете и транссексуалните хора, а жените и по-младите показват по-малко неблагоприятни нагласи към ЛГБТИ хората. Всички респонденти демонстрират най-високи нива на социална солидарност, когато жертвите са хора с увреждания, и най-малка вероятност за намеса, когато жертвите са транссексуални хора. Ниските нива на съпричастност към транссексуалните жертви на нападение означават, че те са изложени на по-голям риск от престъпления от омраза.
На представянето на данните от изследването, присъства и режисьорът Дени Паро, който запозна участниците в дискусията със своя филм „Да се разкриеш“ – сбор от автентични видео записи на тийнейджъри и деца, които за първи път споделят с родителите си своята различна сексуална ориентация. Според Дени Паро „Всеки от нас има приятели, близки, колеги или познати, които са ЛГБТИ, и когато родителите се изправят пред тази ситуация, най-важното е те да си зададат въпроса – Колко обичам своето дете?“.
Филмът „Да се разкриеш“ е част от конкурсната програма на София Филм Фест. За първи път тази година един от най-явторитетните фестивали у нас обръщат внимание на тази тема като заедно с Фондация GLAS ще представи общо три филма, които засягат темите за половата идентичност, обществените нагласи и правата на съвременния човек. Сътрудничеството между организациите има за цел да запознае българската публика с разнообразието на съвременното ЛГБТИ кино и да отвори диалог с широката общественост по важни теми, засягащи живота на ЛГБТИ хората днес.
Освен „Да се разкриеш“, филмите, които ще станат част от София Филм Фест по темата за ЛГБТИ хората, са пълнометражният дебют „Момиче“ на белгийския сценарист и режисьор Лукас Донт и игралният „Човекът, който изненада всички“ на Наташа Меркулова и Алексей Чупов.
# # #

За Фондация GLAS:
Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) е неправителствена организация, основана през 2014 година, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото. Фокусът на дейност е върху работа с родители на ЛГБТ хора, създаване на приобщаваща работна среда и провеждане на обществени кампании срещу хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.