Новоизбраният кмет на община Долни чифлик Красимира Анастасова (ГЕРБ) ще получава с 480 лв. по-малко основна месечна заплата (ОМЗ) от предшественика си Борислав Натов. Това стана ясно след като общинският съвет взе решение по внесеното от Анастасова предложение за намаляване на възнаграждението й. Досега кметът на общината получаваше като част от трудовото си възнаграждение 2400 лв., което е 100% от максимално нормативно определената към 1 януари 2014 г. ОМЗ. С новото решение на ОбС този процент се намалява с 20 и става 80% – 1920 лв., и влиза в сила със задна дата – 9 ноември 2015 г. От същата дата, с решение на ОбС, ще бъдат намалени с 12-15% и основните месечни заплати на кметовете на кметства в общината.
Така кметът Красимира Анастасова и съветниците от ГЕРБ започнаха да изпълняват поетите преди изборите ангажименти към избирателите си. При встъпването си в длъжност новият кмет обеща строга финансова дисциплина и оптимизиране на разходите в администрацията. Освен това се сложи след една година и точка на стария спор за заплатите на зам.-председателите на ОбС. На 23 остомври м.г. съветниците от ГЕРБ напуснаха сесията на съвета в знак на протест срещу възнаграждението на зам.-председателя на местния парламент Стефан Димитров. Пряк повод за реакцията им бе отказът на управляващото мнозинство (БСП, ДПС) да разгледа внесената докладна за промяна в Правилника за дейността на ОбС. Съветниците от ГЕРБ нееднократно алармираха за незаконосъобразното, според тях, възнаграждение на заместник- председателя Стефан Димитров, който бе и начело на общинската организация на БСП. Тогава той получаваше 90% от заплатата на председателя на ОбС, който от своя страна се разписваше срещу 90% от заплата на кмета на общината. С решение на новоизбрания ОбС, доминиран от ГЕРБ, заплата в ОбС ще получава само неговият председател.