Инвестициите и предприемачеството на фокус на 11-та Фасилити мениджмънт конференция

Елвин Гури ще говори за възможностите за инвестиции в сектора на поддръжката на сгради и активи в България

Фасилити мениджмънтът в България – поддръжката на сгради и активи с всичките й аспекти, е сектор в растеж, като на пазара се конкурират както големи, така и редица по-малки доставчици на услуги, като почистване, техническа поддръжка, автоматизация, охрана и пожарна безопасност. Наскоро в този сектор се случи и първото голямо корпоративно обединение – „Вики комфорт 2004“ и „Фасилити оптимум България“ се сляха под името „Мундус сървисиз“.

Това са част от факторите, които показват, че фасилити мениджмънт бизнесът в България се влияе от глобалните тенденции и може да бъде привлекателен за инвеститори от световна величина.

Темата за инвестиционните възможности в сферата на поддръжката и управлението на сгради и активи ще бъде сред водещите на 11-то издание на конференцията „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“ (http://fmc.bg/fmconference/), която ще се проведе на 20 и 21 октомври, 2016 г., в хотел „Холидей Инн“ в София.

В първия ден на конференцията Елви Гури, предприемач и инвеститор, участвал в множество проекти с насоченост към финансите, образованието и социалното предприемачество, ще говори за инвестиционния климат на пазара на фасилити мениджмънт услуги. Г-н Гури е изпълнителен директор на Empower Capital, която заедно с друг инвестиционен фонд – KJK Capital, инвестира в обединението на двете компании във фасилити мениджмънт бранша.

Ефектите от глобализацията и влиянието на технологиите върху фасилити мениджмънта също ще са сред водещите теми на двудневното събитие.

Ефектите от глобализацията и влиянието на технологиите върху фасилити мениджмънта също ще са сред водещите теми на двудневното събитие.

В специален панел ще бъде представен новият софтуерен продукт „КОНТРО” (http://contro.bg/) – система за управление и контрол на разходи и договори.

Организатори на конференцията са Facility management Consulting, Publics.bg и списание „Фасилитис“, с официалното партньорство на БГФМА.

За регистрация, партньорство и повече информация относно програмата и лекторите, моля посетете http://fmc.bg/fmconference/

exterior.bg е медиен партньор на събитието