Служителите от Луксофт България за втора година са доброволци в кръводаряването

София, 25 октомври 2016 г. – За втора поредна година служителите на Луксофт България допринасят за спасяването на човешки животи чрез участие в кръводарителска кампания.
20 служители от екипа на софтуерния доставчик се включиха в доброволческа инициатива, която се превръща в ежегоден за компанията Ден на кръводаряването. Мобилен екип от НЦТХ организира временен пункт в офиса на Луксофт при съблюдаване на най-високите медицински стандарти. Резултатът е 8-те литра дарена кръв, която ще се използва за животоспасяващи операции.
Данните на НЦТХ показват, че нуждата от кръвни продукти у нас се увеличава с около 10% всяка година. Подобна е тенденцията и в световен мащаб, която предопределя огромната хуманна стойност на безвъзмездното кръводаряване.
Присъединяването на Луксофт България към инициативата по кръводаряване е в унисон с политиката на софтуерния доставчик за активен принос в подпомагане на общностите в страните, където компанията е представена. В световен мащаб дейностите за подобряване на социалната среда са част от основните приоритети на Луксофт.