13-то издание на Конференциите и Изложенията за  Югоизточна Европа: ЕЕ & ВЕ (ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ), SEE Smart Cities – ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ и Save the Planet (УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ).

От 7 до 9 март 2017 г. ще се проведе 13-то издание на Конференциите и Изложенията за Югоизточна Европа: ЕЕ & ВЕ (ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ), SEE Smart Cities – ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ и Save the Planet (УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ).

Официалното откриване ще се проведе на 7ми март от 10.00 ч. в зала „Мусала”, Конгресен Център, ИЕЦ София. Организаторите от Виа Експо предоставят тази възможност за пореден път, след няколко успешни години, в които производители и доставчици на решения; потребители и представители на общини и научни среди имаха шанса да се запознаят с актуалната информация за глобалните тенденции и перспективите за развитието на съответните сектори в Югоизточна Европа.
ИЗЛОЖЕНИЯТА (вход свободен)• Колективно участие на компании от Италия с подкрепата на офиса в София на ИЧЕ – Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия • Австрийски павилион с промоционалната подкрепа на Advantage Austria София • Норвежки павилион, организиран от Иновация Норвегия – Представителство в София • Директни участници от Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария и Южна Корея. Някои от тях търсят дистрибутори за Югоизточна Европа.

Изложение УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ :
• Машини и технологии за обработка на различни отпадъци • Проектиране на заводи за преработка на отпадъци • Рециклиране на отпадъци • Съоръжения за компостиране • Кантарни системи за претегляне на превозните средства, приложение и при събиране на отпадъци • Термично оползотворяване на производствени и битови отпадъци • Облачните технологии в помощ на управлението на отпадъците и др.

Изложение ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ • Когенерационни централи • Енергия от отпадъци • Инсталации за биогаз в хранително-вкусовата промишле- ност, селското стопанство, пречиствателни станции • Енергиен мениджмънт, одит и консултиране • Софтуерни и хардуерни системи за търговци и производи- тели на електроенергия • LED осветление • Фотоволтаични покривни панели, хибридни системи за автономно захранване • Енергоефективни системи за отопление и охлаждане – термопомпи, котли на биомаса • Оборудване за отоплителни, климатични, газови инсталации • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, битови отпадъци • M2M, IoT, безжични технологии • Сградна и домашна автоматизация • Интелигентен транспорт, управление на автомобилния парк • Електромобили и триколки и др.

Конференция ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ:
■ Сесия Енигмата на електронното здравеопазване в партньорство с Иновация Норвегия – София
*Участието в сесията е безплатно.
■ Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове. Цифровият единен пазар и икономиката на интелигентния град ■ Изграждане и оркестриране на Умни градове ■ Смарт фасилити мениджмънт
Лектори от Европейската Big Data Value асоциация, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Интраком Телеком Гърция ще участват с презентации по темите.
Пълно съдържание на Програмата: Интелигентни градове
Конференция ЕЕ & ВЕ – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ :
■ Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление ■ Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа ■ Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове и др.
Лектори от Европейската инвестиционна банка, EURELECTRIC, Европейски геотермален съвет, Международна геотермална асоциация, Румънското и Македонско геотермално общество, Българска термопомпена асоциация, Националната асоциация по биомаса, др.
Пълно съдържание на Програмата: ЕЕ & ВЕ
Конференция УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ:
■ Кръгова икономика: национално-политически аспекти и добри практики ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП ■ От биологични отпадъци към биогаз – добри примери ■ Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, с участието на италианските изложители
Лектори от Европейска комисия – ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите на България, Софийска община, Асоциация на еколозите от общините, Европейската биогаз асоциация и др.
Пълно съдържание на Програмата: Управление на отпадъци и екология
За повече информация за събитието: 0886/793172; www.viaexpo.com или office@viaexpo.com

Покана за посещение: www.viaexpo.com/htdocs/images/fm/Visitor_Invitation-BG.pdf
Регистрация за конференциите: www.reg.viaexpo.com/