В качеството си на бенефициент по Договор №93-00-47/20.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието, изпълнява Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.Това е най-големият проект, изпълняван по програми БГ 14 и БГ 15. Общият бюджет на проекта е 7 058 056 евро или 13 804 357,67 лева, като това представлява и размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта от страна на Норвежкия финансов механизъм. Проектът продължава до 28 февруари 2017 г. и цели да приложи националните и европейските стандарти за осигуряване на материално-битови условия за лишените от свобода и задържаните под стража лица при определени инфраструктурни обекти. Партньор по проекта е Съвета на Европа.Успешно са завършени дейностите по проекта, които включват реконструкция, строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване в затворнически общежития в с. Дебелт и с. Разделна, затвора в гр.Сливен, Специализирана болница за активно лечение на лишените от свобода към затвора в гр.Ловеч, кухнята към затвора в гр.Ловеч, корпуса на затвора в гр.Стара Загора, кухнята към затвора Бургас, затворническо общежитие „Атлант“ в гр. Троян, арест и пробационна служба в гр. Шумен, както и Учебния център към ГДИН в гр. Плевен. Закриващата конференция по проекта ще се проведе на 27 февруари 2017 г. (понеделник) в гр. София. На нея ще бъдат представени, анализирани и дискутирани постигнатите резултати, отчетените предизвикателства. На събитието ще присъстват ръководен и експертен състав на ГДИН, началници на затвори и областни служби „Изпълнение на наказанията“, магистрати, представители на Министерство на правосъдието, Посолство на Кралство Норвегия в Република България, Дирекция на норвежката корекционна служба, Министерство на вътрешните работи и други заинтересовани страни.