Банка ДСК подкрепя първата конференция на IFA България

За първи път през май месец София ще е домакин на годишната конференция на Международната Данъчна Асоциация (IFA). Събитието ще се проведе на 18 и 19 май в аудитория 272 на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Организатор на събитието е IFA България, а основен партньор Юридическия факултет на СУ.

Сребърен спонсор на събитието е Банка ДСК (http://bit.ly/2n05fAQ). Компанията е традиционно една от банките с най-устойчиво представяне,и финансовите й резултати го доказват. През годините тя остана безспорен лидер в банкирането на дребно, както и по така важния показател „съотношение на разходите и приходите”.

Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането ежегодно получават заслужено признание, както у нас, така и в чужбина. През 2016 г. Банка ДСК бе обявена за най-добрата банка в Българя от спецализираното британско списание Euromoney. Банката беше призната и за най-ефективната банка за 2015 г. в конкурса за годишни банкови награди на Асоциация „Банка на годината“.

Създадена е през 1951 г. като Държавна спестовна каса – единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка.

Банката не само се наложи като предпочитан партньор в банкирането, но според различни проучвания през последните години тя остава и лидер по доверие и най-разпознаваемата банка в България. Обслужвайки над три милиона клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна.

„Проектът BEPS и Средства за правна защита съгласно Европейското право“ е тема на първата конференция на IFA в София (http://bit.ly/2nZfBQD). Програмата на събитието, на което България за първи път е домакин, предвижда няколко различни тематични модула. На 18 май присъстващите ще се запознаят с Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки. Ще бъдат обсъдени средствата за правна защита съгласно Европейското право, неговата същност и развитието след докладите по проекта от 2016 година, както и информация за държавните субсидии. През вторият ден от конференцията – 19 май, ще бъде дискутирана концепцията за правни средства за защита в данъчното законодателство на ЕС в съответствие с Договорите и с практиката на Съда на ЕС. Участниците ще чуят доклади за средствата в прилагането на данъчното право на четири различни държави в Европейския съюз, сред които и България.

Лектори на международната конференция ще бъдат доказани в областта си професионалисти от цял свят. Техните опит и експертиза ще бъдат в услуга на членовете и гостите на асоциацията, сред които юристи, експерти на ръководни и други длъжности в НАП и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, счетоводители, одитори, административни съдии и студенти.

За повече информация относно международната конференция, нейната програма и подробности, следете сайта на Международната фискална асоциация (http://ifa-conference.com/).