Archive for: застраховане

SDI ОТНОВО ОГЛАВЯВА КЛАСАЦИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ В БЪЛГАРИЯ

SDI ОТНОВО ОГЛАВЯВА КЛАСАЦИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ  БРОКЕРИ В БЪЛГАРИЯ

По-висок пазарен дял и ръст от 24,5% показват данните на Комисията по финансов надзор. Ежегодната статистика на Комисията за финансов...

 

Дженерали: Филип Доне бе назначен за Управляващ директор и Главен изпълнителен директор на Групата

Дженерали: Филип Доне бе назначен за Управляващ директор и Главен изпълнителен директор на Групата

Милано – На днешното си заседание, председателствано от Габриеле Галатери Ди Дженола, Съветът на директорите на Асикурациони Дженерали...

 

КОНСОЛИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ КЪМ 31.12.2015г.

КОНСОЛИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ КЪМ 31.12.2015г.

– Оперативният резултат достигна 4,8 млрд. евро (+6,1%) – Оперативната възвръщаемост на капитала се увеличи значително до 14% над заложената...