Archive for: общини

Приключва изпълнението на проект за предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома“ в дома в община Бяла, област Варна

Приключва изпълнението на проект за предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома“ в дома в община Бяла, област Варна

Приключва изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0122-C0001 “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община...

 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците и в България ЕСНО поставя нов рекорд с над 10 000 инициативи в страните от ЕС!

Европейска седмица за намаляване на отпадъците и  в България  ЕСНО поставя нов рекорд с над 10 000 инициативи в страните от ЕС!

София, 16 ноември 2012 г. За първи път България се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), която тази година се...

 

Обучават общини и медии да работят с ИСУН

Обучават общини и медии да работят с ИСУН

Във Варненска област са регистрирани 304 проекта по оперативните програми на обща стойност 481 милиона лева. Това сочи справка от публичния...

 

IX Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ – Микрево 2012

IX Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ – Микрево 2012

1500 участници от над 23 български общини и 11 ансамбли от Украйна, Грузия, Македония, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина...