Archive for: пресконференция

Институтът по публична администрация представи проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

Институтът по публична администрация представи проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

На 07.02.2017 г. в х-л Шипка, Институтът по публична администрация проведе пресконференция по повод старта на Проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане...

 

Откриваща пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Откриваща пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

На 07.02.2017 г., вторник, от 10:00 часа, в конферентната зала на х-л „Шипка“, гр. София, ще се проведе пресконференция за представяне на проект...

 

Има ли сграда, заради която цял свят да впери поглед в България?

Има ли сграда, заради която цял свят да впери поглед в България?

Като председател на АИДБ (http://aidb.bg/) и модератор на форум АрхИдеи (http://www.archidei.com/), г-жа Гена Събева отправя предизвикателство към всички...

 

Пресконференция по проект на ИАОС

На 20.10.2015г. от 10 часа в конферентна зала „Форум“ на хотел Форум гр. София Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще проведе пресконференция...

 

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция по проект

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „IMPLEMENTING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TRAINING PROGRAMME – THE...