Archive for: ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СИМБИОТЕХ“ ООД

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „UV/D Balance Redox system”

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „UV/D Balance Redox system”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ...