Archive for: iин витро

Д-р Валентин Лачев: В „Св. Лазар” ще работим с най-модерната апаратура за ин витро

Д-р Валентин Лачев: В „Св. Лазар” ще работим с най-модерната апаратура за ин витро

Д-р Валентин Лачев е акушер-гинеколог и специалист по ендокринна гинекология. Завършва Медицинска академия – София през 1977 г. През...